1 2 3

> Naslovna

Novosti


JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Partnerskog odbora za izradu i provedbu Strategije razvoja Grada Novog Marofa 2014.-2020.

01.09.2014. 15:53:33
Sukladno opisanom načelu partnerstva, gradonačelnik Grada Novog Marofa upućuje poziv gospodarskim subjektima, javnom sektoru i organizacijama civilnog društva Grada Novog Marofa, da se uključe u postupak izrade i provedbe Razvojne strategije za razdoblje od 2014. do 2020. godine te da svojim radom u Partnerskom odboru daju doprinos izradi i provedbi ovog strateškog razvojnog dokumenta Grada Novog  Marofa za period do 2020. godine.

POZIV za prijavu programa / projekata za Program javnih potreba Grada Novog Marofa za 2015. godinu

28.08.2014. 12:34:40
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. ) i članka 69. Statuta Grada Novog Marofa (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 22/09., 7/11., 11/13., i 19/13 – pročišćeni tekst ), i potrebe za prijavu javnih potreba Grada Novog Marofa, radi ostvarivanja prava na potporu iz sredstava Proračuna Grada Novog Marofa za 2015. godine, gradonačelnik Grada Novog Marofa objavljuje 

Pokrenuta rekonstrukcija državne ceste D24 dionice Pece – Donje Makojišće - Mađarevo

28.08.2014. 08:09:18
Hrvatske ceste d.o.o. financirale su i izradile idejno rješenje za obnovu državne ceste D24 dionice Pece - Donje Makojišće - Mađarevo. Projekt podrazumijeva potpunu obnovu dionice ceste, uz primjenu adekvatnih rješenja priključaka i raskrižja, uređenje pješačko-biciklističkog prometa te temeljitu obnovu kolnika i uređenje odvodnje ceste.

Završila gradnja javne rasvjete u Varaždinskoj ulici u Novom Marofu

21.08.2014. 10:11:29
Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u listopadu 2013. godine donio je Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi zajedničkog sufinanciranja projekata energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete.  Tom je odlukom prihvaćena ponuda Grada Novog Marofa za projekt „Gradnja javne rasvjete u Varaždinskoj ulici u Novom Marofu“ i za koju se odobrila financijska pomoć u visini od 40,71% opravdanih troškova, a najviše u iznosu do 300.000,00 kuna.

OBAVIJEST SVIM GRAĐANIMA GRADA NOVOG MAROFA

18.08.2014. 14:40:58
TEMELJEM ČLANKA 7. ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA TE UREĐIVANJU I ODRŽAVANJU POLJOPRIVREDNIH RUDINA VLASNICI I OVLAŠTENICI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA DUŽNI SU SPREČAVATI ZAKOROVLJENOST I OBRASTANJE ZEMLJIŠTA VIŠEGODIŠNJIM RASLINJEM. 

Održana radionica za članove i stanovnike LAG – a PRIZAG

14.08.2014. 11:07:01
U srijedu 13. kolovoza 2014. u Općini Breznica održana je radionica iz područja šumarstva te mjera Programa ruralnog razvoja 2014. - 2020. godine, a sufinancirana je sredstvima pretpristupnog programa IPARD kroz mjeru 202.

Blagdan Velike Gospe

14.08.2014. 08:52:32
15. kolovoza – Blagdan Velike Gospe svim građanima Grada Novog Marofa i Varaždinske županije čestitaju gradonačelnik  i Gradsko vijeće Grada Novog Marofa.
Građani online
Newsletter
Multimedija
Galerija