Održivo gospodarimo otpadom u Novom Marofu i Ljubešćici

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.07.0014

- stranice u izradi -

Europska Unija Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Europski strukturni i investicijski fondovi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda