Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Novog Marofa

Na temelju članka 29. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/2018) i članka 69. Statuta Grada Novog Marofa (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 22/09, 7/11, 11/13, 19/13 – pročišćeni tekst i 8/18) objavljuje se

JAVNI UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA NOVOG MAROFA

1. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novog Marofa (dalje: prijedlog Programa raspolaganja) izlaže se na javni uvid u trajanju od 15 (petnaest) dana.

2. Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja može se izvršiti radnim danom od 9,00 do 13,00 sati od 18. rujna 2018. godine do 3. listopada 2018. godine u prostorijama Grada Novog Marofa, Trg hrvatske državnosti br.1, Novi Marof, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje,  stambeno-komunalne i imovinsko pravne poslove, soba br. 9. Prijedloga Programa raspolaganja objavljen je i na službenoj web stranici Grada
Novog Marofa www.novi-marof.hr.

3. Zainteresirane fizičke i pravne osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa raspolaganja tijekom javnog uvida, a najkasnije do 3. listopada 2018. godine. Prigovori se upućuju Gradskom vijeću Grada Novog Marofa, a predaju se osobno ili šalju poštom preporučeno u roku za podnošenje prigovora na adresu: Grad Novi Marof, Trg hrvatske državnosti br.1, Novi Marofa, s naznakom „Prigovor na prijedlog Programa raspolaganja“. Prigovori koji ne budu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom, te s adresom podnositelja neće se razmatrati, a  nepravovremeni prigovori će se odbaciti.

4. O prigovorima će odlučivati Gradsko vijeće Grada Novog Marofa u roku od 30 dana.

 

podijeli: