NATJEČAJ o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Novog Marofa u Poduzetničkoj zoni kod Autobusnog kolodvora u Novom Marofu

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst), članka 69. Statuta Grada Novog Marofa (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 22/09, 7/11, 11/13 i 19/13 – pročišćeni tekst i 8/18) i članka 10. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Novog Marofa („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 39/16) Gradonačelnik Grada Novog Marofa raspisuje NATJEČAJ o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Novog Marofa u Poduzetničkoj zoni kod Autobusnog kolodvora  u Novom Marofu

podijeli: