Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novog Marofa za 2019. godinu

Javni natječaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge koje svojim aktivnostima doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Novog Marofa, a koji se provode na području Grada Novog Marofa u 2019. godini.

Financijska sredstva za financiranje projekata/programa udruga iz točke I. ovog natječaja osigurana su u Proračunu Grada Novog Marofa za 2019. godinu.

Natječajna dokumentacija

podijeli: