Poslovne zone na području Grada Novog Marofa

Zona kod autobusnog kolodvora

Zona za razvoj malog i srednjeg poduzetništva kod Autobusnog kolodvora u Novom Marofu u južnom je dijelu naselja Novi Marof, uz državnu cestu D-3 i priključak na auto-cestu Zagreb-Varaždin- Goričan, udaljena 10-tak minuta od Varaždina te 30-tak minuta od Zagreba. Površina šireg obuhvata zone je 11 ha, užeg 7,2 ha, namijenjena je za obavljanje proizvodnih i uslužnih poduzetničkih djelatnosti. Zona je dijelom u potpunosti opremljena na komunalnom, prometnom i energetskom infrastrukturom. Zemljište je u vlasništvu Grada, zatim privatnih osoba te ostalih subjekata. Moguća bruto izgrađenost površine je 40 posto, pri čemu je mogućnost izgradnje poslovnih objekata maksimalne veličine do 3000 m 2.

Zona Novi Marof-Ključ

Zona uz cestu Novi Marof- Ključ nalazi se uz županijsku cestu ŽC-2136 Novi Marof (D-3)-Ključ-D24. Veličina zone je oko 10 ha, raspoloživa površina cca 8 ha. Namijenjena je malim i srednjim poduzetnicima iz sekundarnih i tercijarnih djelatnosti. U zoni postoji asfaltirana prometnica (ŽC-2136), vodovodna, plinska i električna mreža te nova trafostanica. Zona je uglavnom u privatnom vlasništvu.

Zona Možđenec

Zona Možđenec (u osnivanju) nalazi se u blizini čvorišta auto-ceste Zagreb-Varaždin-Goričan uz državnu cestu D-22. Površina zone je oko 10 ha, od čega je 7,2 ha u vlasništvu Grada Novog Marofa. Zona je namijenjena za obavljanje proizvodnih i uslužnih djelatnosti, a infrastrukturno je manjim dijelom opremljena.

Zona Ključ- Oštrice

Zona Ključ-Oštrice (u osnivanju) zauzima površinu od 5,4 ha, a locirana je u blizini državne ceste D-3. Zona je namijenjena za obavljanje proizvodnih i uslužnih djelatnosti.

Vlasnik zemljišta je Grad Novi Marof.

Infrastrukturno je neopremljena.

podijeli: