Mjere poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva

Dinamičan razvoj Grada Novog Marofa u dosadašnjem razdoblju ostvaren je zahvaljujući brojnim komparativnim prednostima ovog područja, prije svega izuzetnom geoprometnom položaju Grada unutar Varaždinske županije, na strateškim cestovnim i željezničkim pravcima između Zagreba i Varaždina te Podravine i Hrvatskog zagorja. Upravo su ovi pravci prometne infrastrukture bili glavne razvojne osovine te je i najveći broj naselja smješten duž cestovnih i željezničkih koridora. Na razvoj Grada također su utjecali postojeći prirodni resursi, a posebno raspoloživ kontingent kvalitetne i vrijedne radne snage Novog Marofa i gravitirajućih područja.

Radi poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva, Grad daje niz stimulativnih mjera za potencijalne investitore:

  • Investitori koji grade poslovne prostore za proizvodne djelatnosti oslobađaju se plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 50 posto utvrđenog iznosa, a ukoliko nakon izgradnje tog prostora zaposle najmanje 5 radnika i ne smanje broj zaposlenih tijekom razdoblja od 3 godine, vratit će im se sredstva u 100 postotnom iznosu uplate komunalnog doprinosa za taj prostor.
  • Iznos komunalnog doprinosa koji se obračunava za građevine u postupku legalizacije iznosi samo 1 kn/m3.
  • Investitori koji grade poslovni prostor koji služi za proizvodnu djelatnost mogu privremeno ili djelomično biti oslobođeni plaćanja komunalne naknade u prve 3 godine od početka proizvodnje.
  • Grad subvencionira kamatne stope na poduzetničke kredite.
  • Grad stipendira učenike i studente za potrebe gospodarstva.
  • Iznosi komunalnih naknada i doprinosa po nekoliko puta manji od iznosa u ostalim gradovima u okruženju – samo 20 kn/m3 u prvoj zoni.
  • Grad je osnovao Poduzetnički fond radi dodjele bespovratnih novčanih potpora u cilju poticanja poduzetništva i obrtništva, poboljšanja gospodarskog stanja i očuvanja radnih ,  te stvaranja uvjeta za uredno odvijanje gospodarskih aktivnosti.

Za sve dodatne informacije za potencijalne ulagače-investitore na području Grada Novog Marofa možete se obratiti gradskim službama ili gradonačelniku na broj telefona 042/611-023, mailom: grad-novi.marof@vz.htnet.hr.

podijeli: