Trgovačka društva u kojima Grad Novi Marof ima udjele ili dionice

Novokom d.o.o.

Grad Novi Marof vlasnik je 100 % udjela

Radio d.o.o.

Grad Novi Marof vlasnik je 20 % udjela

Varkom d.d.

Grad Novi Marof vlasnik je 7,2844 % dionica

Čistoća d.o.o.

Grad Novi Marof vlasnik je 7,2844 % udjela

podijeli: