Ustanove kojima je osnivač Grad Novi Marof

Novi Marof, Otona Ivekovića 12
Tel: 041-611-271
Fax: 042-205-044
Internet: https://novi-marof.hr/vrtic-novi-marof/
E-mail: ravnateljica@vrtic.novi-marof.hr

U realizaciji cjelodnevnog desetsatnog programa i programa predškole uposleno je 21 djelatnik/ca, od toga 14 odgojno obrazovnih djelatnica, ravnateljica, računopolagateljica, kuharica, pomoćna kuharica servirka, dvije spremačice i domar-ložač (7 tehničkog i administrativnog osoblja).
Vrtić provodi cjelodnevni desetsatni program za djecu od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu te program predškole.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Novi Marof ima sedam članova. Čine ga članovi iz reda Osnivača, predstavnik/ca roditelja i predstavnik/ce Vrtića.

Članovi iz reda Osnivača su:

 • Miro Sabolić – predsjednik Upravnog vijeća
 • Snježana Vugrin
 • Josip Pofuk
 • Miljenko Slunjski

Predstavnik roditelja:

 • Maja Đakmanec Loborec

Predstavnice Vrtića:

 • Nevenka Rutić
 • Katarina Štaba

Ravnateljica:

 • Karolina Fotak, mag.praesc.educ.

Novi Marof, Antuna Mihanovića 3, Kulturni centar “Ivan Rabuzin”
Tel. 042-611-234
Fax. 042-205-235
Internet: www.gknm.hr
E-mail: gknm@gknm.hr

Gradska knjižnica i čitaonica Novi Marof osnovana je 1999. g. kao samostalna ustanova. Do 1999. g. djelovala je u sastavu Narodnog sveučilišta.
U knjižnici su zaposlena pet djelatnika.
Uz bogati fond knjižne građe Knjižnica posjeduje i građu na drugim medijima (CD,CD-R,DVD) te vrlo bogatu zavičajnu zbirku.
Korisnicima su na raspolaganju 8 računala za internet i korištenje građe na drugim medijima.

Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice Novi Marof:

 1. Danijela Koren – predsjednica,
 2. Danica Trubelja Koren – član,
 3. Nikica Piskač – član,
 4. Mirjana Matić Brdar – član,
 5. Melita Toplak – član.

v.d. ravnatelja Lidija Zečević

Novi Marof, Antuna Mihanovića 3 (kulturni centar, računovodstvo, ravnatelj)
Tel. 042-611-013
Fax. 042-205-096
Internet: Pučko otvoreno učilište Novi Marof – Kulturni centar “Ivan Rabuzin”
E-mail: pounovimarof@gmail.com

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Novi Marof ima pet članova:

 1. sc. Daria Vuger-Kovačić – predsjednica
 2. Zdravko Maltar – član
 3. Anđelko Bošnjak – član
 4. Vlado Milak – član
 5. Zlatko Košćak – član

Ravnateljica Ivana Kušek

Pučko otvoreno učilište Novi Marof upravlja Kulturnim centrom “Ivan Rabuzin”.

Ustanove kojima je osnivač Varaždinska županija

Novi Marof, Zagorska 23
Tel: 042/205 109 (Ured ravnatelja Škole)
042/205-110 (tajništvo i računovodstvo Škole)
E-mail: ured@ss-novimarof.skole.hr
anika.hirs@skole.hr (voditeljica računovodstva)
marina.bukal@skole.hr (pedagoginja Škole)
nikola.zganec@skole.hr; ravnatelj.ssnm@gmail.com (ravnatelj Škole)
ivana.ivanovic1@skole.hr (tajnica Škole)
Web adresa: www.ss-novimarof.skole.hr

Programi u četverogodišnjem trajanju:

 • gimnazija – opći smjer
 • ekonomist/ica

Program u trogodišnjem trajanju:

 • prodavač/ica

Srednjom školom Novi Marof upravlja školski odbor koji ima 7 članova.

Članovi Školskog odbora Srednje škole Novi Marof:

Iz reda osnivača (izbor članova na temelju rješenja župana Varaždinske županije od 17. rujna 2013. godine):

 1. Ljubimka Vitez
 2. Toni Slunjski
 3. Siniša Novosel

Iz reda nastavnika (izbor članova na sjednici Nastavničkog vijeća Srednje škole Novi Marof dana 2. rujna 2013. godine):

 1. Marina Halamek
 2. Valentina Vrbanić Runtić

Iz reda zaposlenika (izbor člana na Skupu zaposlenih):

 1. Ines Klopotan

Iz reda roditelja (izbor člana na sjednici Vijeća roditelja 4. rujna 2013. godine):

 1. Jadranka Bosilj (obavljala dužnost kao članica Školskog odbora iz reda roditelja do 12.10.2014. godine
 2. Bojana Milak ( članica Školskog odbora iz reda roditelja od dana 13. 10. 2014. godine)

 

Novi Marof, Zagorska 23
Tel. 042-611-215
Fax. 042-611-470
Internet: os-novi-marof.skole.hr
E-mail: osnovi.marof1@vz.t-com.hr
Ravnatelj: Anđelko Bošnjak

Donje Makojišće 115
Tel. 042-625-780
Fax. 042-625-382
Internet: os-podrute-donje-makoisce.skole.hr
E-mail: os_podrute@skole.t-com.hr
Ravnateljica: Biserka Ratković

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof
Novi Marof, Varaždinska 2
Tel. 042-406-201
Fax. 042-205-305
Internet: www.bolnica-novimarof.hr
E-mail: specijalna-bolnica-za-kronicne-bolesti@vz.htnet.hr

Ispostava Novi Marof

Novi Marof, Zagorska 21
Tel. 042-215-420
Fax. 042-215-430

Ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska

Novi Marof, Zagorska 28
Tel. 042-613-600
Fax. 042-613-601
Internet: www.czss-novi-marof.hr
E-mail: czss-novi-marof@vz.t-com.hr
Ravnatelj: Antonija Maltar

 

podijeli: