Siniša Jenkač

Rođen sam 28.08.1978. godine u Varaždinu, a živim u Novom Marofu. Završio sam Elektrostrojarsku školu smjer tehničar za elektroniku. Osim toga završio sam Olimpijsku akademiju za Trenera karatea i apsolvent sam na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Od dodatnog obrazovanja kod Ministarstva mora prometa i infrastrukture stručno sam osposobljeni za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu i sigurnosni sam savjetnik za prijevoz opasnih tvari cestom i željeznicom.

Od 1996. godine zaposlenik sam tvrtke Trans Commerce d.o.o. U tvrtci od 2000. godine radim na poslovima organizacije poslovanja i logistike. U 2005. godini osnivam vlastitu tvrtku koja se bavi iznajmljivanjem plovila, a u kojoj sam obnašao funkciju direktora. Imam više od sedamnaest godina radnog staža od čega deset godina na poslovima upravljanja i zastupanja društva. Posjedujem vozačku dozvolu B, C i E kategorije. O stranih jezika služim se engleskim i njemačkim u govoru i pismu.

Od ostalih društvenih i sportskih aktivnosti mogu spomenuti da se dvadeset godina aktivno bavim karateom. Nositelj sam crnog pojasa 3.˚ DAN. Od najvećih sportskih uspjeha mogu spomenuti: Europsku medalju u karateu – srebrna medalja na prvenstvu Europe, Grenoble Francuska 2000. godine zbog čega sam proglašen za najboljeg sportaš Grada Novog Marofa iste godine. U sportu sam i dalje aktivan kao trener u Karate klubu Okinawa Novi Marof gdje sam posebno posvećen radu s djecom i mladima.

Osnivač sam i dopredsjednik Športskog društva Ključ u kojem aktivno radim i tajnik sam udruge privatnih šumoposjednika Graber Novi Marof.

Od političkih dužnosti obnašao sam funkciju predsjednika mladeži GO HDZ-a Novi Marof i u dva mandata potpredsjednik ŽO Mladeži. Od 2008.-2012. godine bio sam potpredsjednik Gradskog odbora HDZ-a, a u ožujku 2012. izabran sam za predsjednika Gradskog odbora HDZ-a Novi Marof.

Iskustvo u upravljanju Gradom stekao sam kao član Gradskog poglavarstva od 2006. do 2009. godine, a od 2009. do 2015. vijećnik sam Gradskog vijeća Novog Marofa. U 2015. godini na prijevremenim lokalnim izborima izabran sam za Gradonačelnika Novog Marofa, koju dužnost obavljam i sada.

podijeli: