Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Novog Marofa obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u oblasti financija, vodi poslove proračuna i računovodstveno-knjigovodstvene poslove Grada, prati i poduzima mjere radi naplate prihoda Grada ( ukoliko propisima ili odlukama nadležnih tijela ti poslovi nisu povjereni Poreznoj upravi ili drugom tijelu ), obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u oblasti gospodarstva i poduzetništva, poljoprivrede i turizma, poslove iz samoupravnog djelokruga Grada iz oblasti predškolskog odgoja, socijalne skrbi, kulture, športa, tehničke kulture i dobrovoljnog vatrogastva, kao i druge poslove iz nadležnosti Grada koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug rada ovog Upravnog odjela i poslove koje mu povjere Gradsko vijeće i gradonačelnik.

Branko Geček, dipl.oec.

Pročelnik
E-mail: branko.gecek@novi-marof.hr

Sanja Kopjar

Referent za računovodstvene poslove
– glavni knjigovođa
Tel. 042 205 354
E-mail: sanja.kopjar@novi-marof.hr

Ivana Horvat Dačnik, mag.inf.

Samostalni upravni referent za gospodarstvo i društvene djelatnosti
Tel. 042 612 744
E-mail: ivana.horvat@novi-marof.hr

Ana Vajda

Referent za računovodstvene poslove
E-mail: ana.vajda@novi-marof.hr

podijeli: