Savjet mladih Grada Novog Marofa

Savjet mladih Grada Novog Marofa, kao savjetodavno tijelo Grada Novog Marofa, osnovan je s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Novom Marofu. Za članove Savjeta mogu se imenovati osobe u dobi od 15 do 30 godina s prebivalištem na području Grada Novog Marofa.
Savjet mladih Grada Novog Marofa ima 7 članova. Članovi savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.

U Savjet mladih Grada Novog Marofa izabrani su:

 1. SARA KRANJAC, Novi Marof, Ulica Ivana Kukuljevića 5 (za članicu),
  FILIP GAĆA, Novi Marof,  Zagrebačka ulica 2b (za zamjenika članice),
 2. LEONARDA BUNTA, Novi Marof, Varaždinska ulica 2 (za članicu),
  LUCIJA ČIKULIN, Jelenščak 83 (za zamjenicu članice),
 3. LEONARDO KOŠĆAK, Remetinec 276 (za člana),
  DAMJAN MATIJAŠEC, Novi Marof, Zagorska ulica 52 (za zamjenika člana),
 4. TOMISLAV ŽUGEC, Možđenec 122 (za člana),
  JAKOV SIĆ, Grana 145B (za zamjenika člana),
 5. RAFAEL KOREN, Novi Marof, Zagrebačka ulica 9  ( za člana),
  KARLO IPŠA, Orehovec 62 (za zamjenika člana),
 6. DORIAN VALENT, Novi Marof, Ulica Ivana Kukuljevića 19 (za člana),
  DAVID PUŠKADIJA, Remetinec 162A (za zamjenika člana), i
 7. TOMISLAV BOBEK, Novi Marof, Ulica Ivana Kukuljevića 15 (za člana),
  JOSIP NOVOSELEC, Novi Marof, Ulica Vladimira Nazora 22 (za zamjenika člana).

Na konstituirajućoj sjednici za predsjednika Savjeta mladih Grada Novog Marofa izabran je Tomislav Žugec, a za zamjenicu predsjednika Sara Kranjac.

Na temelju članka 11. stavak 1. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine br. 41/14), članka 37. Statuta Grada Novog Marofa (“Službeni vjesnik Varaždinske županje” br.22/09, 7/11, 11/13,19/13‐ pročišćeni tekst i 8/18) te članka 9. stavak 4. i članka 10.Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Novog Marofa (“Službeni vjesnik Varaždinske županje” br.27/15), Gradsko vijeće Grada Novog Marofa utvrdilo je rezultate uzbora članova Savjeta mladih Grada Novog Marofa i njihovih zamjenika kako slijedi u dokumentu u nastavku.

Javni poziv za isticanje kandidatura objavljen je dana 16. listopada 2018. godine, a rok za podnošenje kandidatura bio je 15 dana od dana objave, tj. zaključno do 31. listopada 2018. godine.

Na Javni poziv pristiglo je ukupno 14 pisanih i obrazloženih kandidatura kako slijedi u priloženoj dokumentaciji. Izvješće i Popis važećih kandidatura Komisija  dostavlja Gradskom vijeću  Grada Novog Marofa na raspravu i odlučivanje.

Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Novog Marofa objavila je 16. listopada 2018. godine JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA NOVOG MAROFA I NJIHOVE ZAMJENIKE.

Savjet mladih Grada Novog Marofa kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Novog Marofa osniva se u cilju sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Novom Marofu.


Na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Grada Novog Marofa izabran je predsjednik i zamjenica predsjednika Savjeta mladih Grada Novog Marofa.


Gradsko vijeće Grada Novog Marofa utvrdilo je rezultate izbora članova Savjeta mladih Grada Novog Marofa i njihovih zamjenika kako slijedi u dokumentu u nastavku.

podijeli: