Sukladno članku 104. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novog Marofa

Sjednici mogu biti nazočni i građani i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba, u skladu s prostornim prilikama i mogućnostima, osim u slučajevima kad je javnost u skladu s ovim Poslovnikom isključena.
Građani i predstavnici pravnih osoba koji žele biti nazočni sjednici Gradskog vijeća dužni su o tome najmanje dva dana prije održavanja sjednice obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća. U slučaju da broj prijavljenih građana i predstavnika pravnih osoba premašuje prostorne prilike i mogućnosti, osobe koje mogu biti nazočne na sjednici odredit će predsjednik Gradskog vijeća prema redoslijedu prijave.

Sjednice Gradskog vijeća Grada Novog Marofa

Najava sjednice

Održane sjednice

Arhiva sjednica Gradskog vijeća - mandatno razdoblje 2015. - 2017.

podijeli: