Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture

Datum objave: 18. ožujka 2019.

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za Gradove Novi Marof i Varaždinske Toplice, te Općine Breznica, Breznički Hum, Ljubešćica i Visoko.

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća šest jedinica lokalne samouprave i to Gradove Novi Marof i Varaždinske Toplice, te Općine Breznica, Breznički Hum, Ljubešćica i Visoko.

Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Grad Novi Marof u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Nositelj projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokreće javnu raspravu Projekta:

Datum otvaranja rasprave: 18.3.2019.
Datum zatvaranja rasprave: 3.4.2019.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (u PDF formatu) na adresu elektroničke pošte prsi.novimarof@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Novi Marof, Trg hrvatske državnosti 1, 42220 Novi Marof (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI Novi Marof) zaključno do 3.4.2019. u 15 sati.

Poveznica na Obavijest o pokretanju javne rasprave za PRŠI Novi Marof: link
Poveznica na Nacrt PRŠI: link
Izmjene nacrta PRŠI u odnosu na prethodnu javnu raspravu: link
Poveznica na Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi: link
Poveznica na Upitnik za operatore: link
Poveznica na Prijedlog Ugovora o izgradnji: link

Nakon završetka javne rasprave svi komentari bit će javno dostupni na internetskim stranicama Grada Novog Marofa.

Grad Novi Marof ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta Grada Novog Marofa i za njih je odgovoran autor.

podijeli: