Grad Novi Marof

Trg hrvatske državnosti 1
42220 Novi Marof

tel: 042 611 023
fax: 042 611 446
grad-novi.marof@vz.htnet.hr

OIB: 71070402969
MB: 2657007
IBAN: HR03 2360000 1828900008

Radno vrijeme

Upravni odjeli i služba Grada Novog Marofa rade
od ponedjeljka do petka u vremenu od 7.00 do 15.00 sati.
Upravna tijela smještena su u sjedištu Grada Novog Marofa, na adresi:
Trg hrvatske državnosti 1
42 220 Novi Marof (I. kat)

Službenik za informiranje

Ivana Horvat Dačnik, mag.inf.
Samostalni upravni referent za gospodarstvo i društvene djelatnosti
Tel. 042 612 744
Mob. 099 255 2091

Kontakt podaci upravnih odjela i službi Grada Novog Marofa

Upravni odjel za prostorno uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove

Vlado Stepančec, ing.građ.
Pročelnik
vlado.stepancec@novi-marof.hr

Dražen Kopjar, ing.arh.
Stručni suradnik za komunalne poslove
drazen.kopjar@novi-marof.hr

Ivan Bosilj
Referent za ceste i komunalni redar
042 205 124
ivan.bosilj@novi-marof.hr

Zdenka Maltar, upravni pravnik
Stručni suradnik za imovinsko-pravne i stambene poslove
042 205 151
zdenka.maltar@novi-marof.hr

Jurica Plantak, dipl. politolog
Samostalni upravni referent za pripremu i provedbu projekata i komunalne poslove
042 205 124
jurica.plantak@novi-marof.hr

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti

Branko Geček, dipl. oec.
Pročelnik
042 205 353
branko.gecek@novi-marof.hr

Ivana Horvat Dačnik, mag. inf.
Samostalni upravni referent za gospodarstvo i društvene djelatnosti
042 612 744
ivana.horvat@novi-marof.hr

Sanja Kopjar
Referent za računovodstvene poslove – glavni knjigovođa
042 205 354
sanja.kopjar@novi-marof.hr

Ana Vajda
Referent za računovodstvene poslove
042 205 354
ana.vajda@novi-marof.hr

Služba za opće poslove

Nada Ravić, mag.iur.
Pročelnik službe – tajnik
nada.ravic@novi-marof.hr

Štefica Uroić, upravni pravnik
Stručni suradnik za mjesnu samoupravu i personalno-kadrovske poslove
stefica.uroic@novi-marof.hr

Biserka Pajan
Referent za uredsko poslovanje
042 611 023
grad-novi.marof@vz.t-com.hr

Spomenka Boltižar
Daktilograf-zapisničar
spomenka.boltizar@novi-marof.hr

podijeli: