Održivo gospodarimo otpadom u Novom Marofu i Ljubešćici

Naziv projekta:

Održivo gospodarimo otpadom u Novom Marofu i Ljubešćici (Ref.broj: KK.06.3.1.07.0014)

Grad Novi Marof i Općina Ljubešćica sudjeluju u projektu Održivo gospodarimo otpadom u Novom Marofu i Ljubešćici. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Kratki opis projekta:

Projektom će se educirati i informirati 15.104 stanovnika u 4.559 kućanstva o održivom gospodarenju otpadom. Područje obuhvata su dvije jedinice lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji: Grad Novi Marof i Općina Ljubešćica

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je informirati 100% stanovnika Grada Novog Marofa i Općine Ljubešćica o načinima postupanja otpadom koji dovode do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta kroz 5 obvezne i 8 preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti. Uz izobrazno informativne aktivnosti projekt uključuje aktivnosti promidžbe i vidljivosti i upravljanja projektom. Stečeno znanje građani će primijeniti pri promjeni svojih svakodnevnih životnih navika i usvojiti važnost odgovornog postupanja s otpadom u smislu održviog razvoja svojih lokalnih sredina.

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta: 488.442,40 HRK
EU sufinanciranje projekta: 415.176,04 HRK (85%)

Razdoblje provedbe projekta:

30. travnja 2018. – 30. travnja 2019.

Podaci o nositelju projekta:

Grad Novi Marof • Trg hrvatske državnosti 1 • 42220 Novi Marof

Kontakt osoba za provođenje projekta:

Jurica Plantak
tel: +385 (0) 42 611 023
e-pošta: jurica.plantak@novi-marof.hr

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Grada Novog Marofa

Više o projektu saznajte na:

podijeli: