Proračun, izmjene i dopune

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2018. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2018. godinu

Proračun Grada Novog Marofa za 2018. godinu

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2017. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2017. godinu

Proračun Grada Novog Marofa za 2017. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Marofa za 2016. godinu

Proračun Grada Novog Marofa za 2016. godinu

podijeli: