Rekonstrukcija – dogradnja građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – Dječji vrtić Novi Marof

Naziv projekta:

Rekonstrukcija – dogradnja građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – Dječji vrtić Novi Marof

Kratki opis projekta:

Rekonstrukcija dječjeg vrtića Novi Marof provodi se kroz Program ruralnog razvoja, Tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« te je sufinancirana bespovratnim sredstvima Europske unije.

Projekt će se provoditi sukladno Ugovoru o financiranju Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, Operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, broj 839042/2018 koji su dana 24. svibnja 2018. godine zaključili Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Grad Novi Marof.

CILJ (SVRHA) projekta

Rekonstrukcijom dječjeg vrtića Novi Marof unaprijediti kvalitetu te proširiti postojeće kapacitete za izvođenje predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Novog Marofa.

Provedbom projekta će se poboljšati lokalna temeljna usluga za stanovništvo grada Novog Marofa te susjednih naselja čime će se omogućiti kvalitetnije življenje u širem ruralnom području.

Očekivani rezultati projekta/operacije

Projektom „Rekonstrukcija dječjeg vrtića Novi Marof“, aktivnostima rekonstrukcije, dogradnje, uređenja i opremanja građevine dječjeg vrtića u naselju Novi Marof stvorit će se infrastrukturni i pedagoški uvjeti za izvođenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja za dodatnih 80 djece u odnosu na postojeće kapacitete Dječjeg vrtića Novi Marof.

Indikatori:

  • 396,83m2, ukupne (postojeće stanje + dogradnja) bruto ploštine poda, građevine dječjeg vrtića izgrađeno i opremljeno za potrebe izvođenja programa odgoja i obrazovanja,
  • Kapacitet vrtića – 4 jasličke, 6 vrtićkih, 1 predškolska skupina,
  • 11 novozaposlenih u Dječjem vrtiću Novi Marof,
  • Povećanje broja upisane djece iz područja Korisnika u programe dječjih vrtića za 30% u godini nakon godine završetka projekta, a u odnosu na šk. god. 2016/2017.

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta: 9.113.015,11 HRK s PDV-om

Iznos potpore: 6.703.200,00 HRK (85% EU, 15% RH)

Razdoblje provedbe projekta:

24 mjeseca od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava

Podaci o nositelju projekta:

Grad Novi Marof • Trg hrvatske državnosti 1 • 42220 Novi Marof

Kontakt osoba za provođenje projekta:

Jurica Plantak
tel: +385 (0) 42 611 023
e-pošta: jurica.plantak@novi-marof.hr

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Grada Novog Marofa

podijeli: