Istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Istraživanje tržišta nezaobilazna je aktivnost strateškog pristupa nabavi koja podrazumijeva sustavno prikupljanje i obradu informacija o stanju i složenosti tržišta, o postojećim i potencijalnim proizvodima i uslugama te o postojećim i potencijalnim gospodarskim subjektima koji mogu zadovoljiti određene potrebe i zahtjeve naručitelja. Ova aktivnost provodi se nakon utvrđivanja potreba naručitelja, a može biti i ponavljani proces prilikom planiranja pojedinačne nabave i izrade tehničkih specifikacija. Priroda tržišta utvrđenog ovom analizom utječe na odabir postupka koji će se primjenjivati za određenu nabavu s ciljem ostvarenja najbolje vrijednosti za uloženi novac, a može utjecati i na način izrade zahtjeva naručitelja. Isto tako, istraživanjem tržišta možemo otkriti koji su drugi naručitelji imali sličan predmet nabave, što omogućuje usvajanje njihovih iskustava.

Otvorena savjetovanja

Završena savjetovanja

podijeli: