Nepravilnosti

Sukladno Zakonu u sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06), te Naputku o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljajnu sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 70/12) Grad Novi Marof imenovao službenika Grada Novog Marofa, zaduženog za nepravilnosti u Gradu Novom Marofu. Osoba zadužena za nepravilnosti zaprima obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru te samostalno i u suradnji s gradonačelnikom poduzima radnje protiv nepravilnosti i prijevara.

Osoba zadužena za nepravilnosti
Jurica Plantak
tel: 042 205 124
mob: 091 558 1450
fax: 042 611 44
mail: jurica.plantak@novi-marof.hr

podijeli: